Internt

Reservation af lokaler, vasketider, QR-cyklen mm. sker via kollegiets bookingportal. Her finder du også en kalender over eksisterende reservationer.

Lejepriser for fester
  • Gymnastiksal: 300kr. + 1500kr. i depositum.
  • Den Unge Wherther: 150kr. + 500kr. i depositum

Bemærk: Den Unge Wherther og Gymnastiksalen kan kun lejes til fester fredag og lørdag. Betalende alumner har disse dage forrang.

Lejepriser for gæsteværelse og QR-cyklen
  • Gæsteværelset: 1-7 døgn: 25kr. pr. overnatning. 7-14 døgn: 50kr. pr. overnatning i hele perioden.
  • QR-mobilen (Christianiacyklen): 10kr. pr. døgn. (00:00-23:59)

Bemærk: Gæsteværelset kan maksimalt lejes i 2 uger ad gangen. Ved ønske om længere reservationer skal alumnen søge om dispensation hos selvstyret.

QR-mail og dørtelefon

Hvis du bor på Kvinderegensen, bør du få en gratis QR-mail og blive oprettet i dørtelefonen.

Din QR-mail videresender e-mails til din normale email, så du automatisk får tilsendt køkkenmails og fællesmails. Dørtelefonen ringer dig op på din mobiltelefon, når der kommer gæster.

Oprettelse

Hvis du ikke har en QR-mail, så skriv straks en mail til admin (snabel-a) qr.dk (uden parenteser), hvori du opgiver følgende:
– Navn
– E-mail
– Mobiltelefonnummer (til dørtelefon)
– Værelsesnummer
– Fast beboer eller fremleje?
– Dato for indflytning (hvis fremlejer også planlagt udflytning)

 

Legat

Taagelunds Legat kan søges af alle værdigt trængende alumner på Kvinderegensen, der måtte studere en af videnskaberne: medicin, historie og idræt. Legatet kan søges flere gange.