Lektor Hindborg-Frederiksen og hustru læge Elisabet H. Taagelunds Legat

Taagelunds Legat kan søges af alle værdigt trængende alumner på Kvinderegensen, der måtte studere en af videnskaberne: medicin, historie og idræt. Legatet kan søges flere gange. 

Pengene uddeles f.eks. til finansiering af studierejser, eller andre faglige aktiviteter, og da Eforatet lægger stor vægt på dette aspekt, er det vigtigt at dokumentere aktivitetens faglighed. Sørg for at vedlægge eventuelle forhåndsgodkendelser, optagelsesbreve, projektbeskrivelser, samt naturligvis budget. 

Efterfølgende skal det dokumenteres, at man rent faktisk har udført den beskrevne, studierelaterede aktivitet – ellers vil legatet blive krævet tilbagebetalt. Vedlæg også relevante bankoplysninger. 

Selvstyret informerer løbende beboerne om, hvornår legatet kan søges. 

Ret evt. spørgsmål til selvstyret (selvstyret@qr.dk)