Formelt om QR

banner

Kvinderegensen er en selvejende institution under Københavns Universitet – hvilket udmønter sig i, at det er Konsistoriums Budget- og Forretningsudvalg, der udpeger fire af de otte medlemmer i Kvinderegensens bestyrelse, og at samme udvalg skal godkende vores budgetter.

Den formelle ledelse varetages af Eforatet (bestyrelsen). I Eforatet sidder fire fastansatte ved KU og fire beboerrepræsentanter. Eforatets arbejdsområder er bl.a. godkendelse af nye alumner, budgetfastlægning, regnskab, ansættelser og afskedigelser af personale samt uddeling af legater.

Eforatet består pr. marts 2018 af:
Thomas Heine, efor (tidligere beboer og ansat på KU); Jørn Wulff Helge (ansat på KU); Geeske de Witte Vestergaard (tidligere beboer); Søren Steen Olsen (tidligere beboer)

Den daglige ledelse tager Selvstyret sig af, dvs. administration af venteliste, administration af fælleskasser, legatfond, kontakt til personale og information mellem huset og Eforatet. I Selvstyret sidder der fem beboere, som vælges på husmødet i henholdsvis medio februar og medio september. Selvstyret er således beboernes repræsentanter, og skal f.eks. som sådanne varetage koordinering og praktiske opgaver vedrørende husets aktiviteter.

DET GRØNNE HÆFTE

Hvis du vil læse om faciliteterne og reglerne på kvinderegensen, kan du hente ‘det grønne hæfte’ her: Det Grønne Hæfte

Det grønne hæfte bliver udleveret til alle nye ‘alumner’.

Skema for god fondsledele

Skema for God fondsledelse findes her